Integritetspolicy

COACHTRIGGERS SEKRETESSPOLICY

I denna integritetspolicy ("Policy"), hänvisningar till "Vi”, “Oss" eller "Vår” betyder CoachTrigger som är ett varumärke som ägs av Matrix Performance Group LLC, vars registrerade address är Mindwarehouse, 111NE 1st Street, 8th Floor, 33132 Miami, Florida, USA.

Denna integritetspolicy ska styra vår användning av all personlig information som samlas in av oss angående din användning av www.matrixperformancegroup.com & www.mymatrixapp.com & www.coachtrigger & www.app.coachtrigger.com ("Vår webbplats"). Användningen av information som samlas in via vår webbplats ska begränsas till syftena enligt denna policy.

Matrix Performance Group LLC förstår att din integritet är viktig för dig och att du bryr dig om hur din personliga och icke-personliga information används och delas online. Vi respekterar och värdesätter integriteten för alla som besöker vår webbplats och kommer endast att samla in och använda information på sätt som är användbara för dig och på ett sätt som överensstämmer med dina rättigheter och våra skyldigheter enligt lagen.

Läs denna integritetspolicy noggrant och se till att du förstår den. Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, praxis på denna webbplats eller dina kontakter med denna webbplats kan du kontakta oss på [email protected].

1. Introduktion

Denna policy gäller för vår behandling av din personliga information när du går in på och/eller använder vår webbplats. Denna policy skulle gälla dig som en besökare, slutanvändare, representant, slutkund, som tillämpligt.

Denna integritetspolicy gäller endast för din användning av vår webbplats och omfattar inte några webbplatser som länkas till från vår webbplats (oavsett om vi tillhandahåller dessa links eller om de delas av andra användare). Vi har ingen kontroll över hur dina uppgifter samlas in, lagras eller används av andra webbplatser och vi råder dig att kontrollera integritetspolicyn för sådana webbplatser innan du lämnar någon information till dem.

2. Definition och tolkning

I denna policy ska följande termer ha följande betydelser:

"Konto" betyder ett konto som krävs för att komma åt och/eller använda vissa områden och funktioner på vår webbplats;
"Kaka" betyder en liten textfil som placeras på din dator eller enhet av vår webbplats när du besöker vissa delar av vår webbplats och/eller när du använder vissa funktioner på vår webbplats. Detaljer om de cookies som används av vår webbplats anges i avsnitt 12 nedan;
"Vår sida" betyder denna webbplats, www.matrixperformancegroup.com och www.mymatrixapp.com och www.coachtrigger.com och www.app.coachtrigger.com
"Personlig information" betyder all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person
"Bearbeta" betyder varje operation eller uppsättning operationer som utförs på personlig information eller uppsättningar av personlig information, oavsett om det är automatiserat eller inte, såsom insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande av överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.
"Tjänster" betyder de tjänster som tillhandahålls av Matrix Performance Group LLC / www.matrixperformancegroup.com och www.mymatrixapp.com och www.coachtrigger.com och www.app.coachtrigger.com Inklusive alla tjänster som erbjuds på båda webbsidorna.
"UK och EU Cookie Law" betyder de relevanta delarna av förordningarna om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktivet) 2003 som ändrades 2004, 2011 och 2015; och 2017
"Vi/oss/vårt" betyder Matrix Performance Group LLC, vars registrerade address är Mindwarehouse,
111NE 1st Street, 8th Floor, 33132 Miami, Florida, USA
.

3. Personlig identifieringsinformation som vi samlar in

Vi kan samla in personlig identifieringsinformation från Användare på en mängd olika sätt, inklusive, men inte begränsat till, när Användare besöker vår webbplats, prenumererar på nyhetsbrevet, fyller i ett formulär och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som vi göra tillgänglig på vår webbplats. Användare kan bli ombedd att ange namn, e-post address, postnummer address, telefonnummer. Användare kan dock besöka vår webbplats anonymt.

Vi kommer endast att samla in personlig identifieringsinformation från användare om de frivilligt lämnar in sådan information till oss. Användare kan alltid vägra att tillhandahålla personlig identifieringsinformation, förutom att det kan hindra dem från att delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

4. Icke-personlig identifieringsinformation som vi samlar in

Vi kan samla in icke-personlig identifieringsinformation om användare när de interagerar med vår webbplats. Icke-personlig identifieringsinformation kan inkludera webbläsarens namn, typen av dator och teknisk information om Användarnas sätt att ansluta till vår webbplats, såsom operativsystemet och de använda Internetleverantörerna och annan liknande information.

5. Hur vi kan använda insamlad information

Vi kommer endast att använda din personliga information enligt beskrivningen i denna integritetspolicy och kommer att behandla dina personuppgifter endast om vi har en laglig grund för det. Vi kan använda din personliga information på följande sätt:

 1. För att svara på meddelanden från dig,
 2. För att genomföra marknadsundersökningar,
 3. För att analysera din användning av vår webbplats,
 4. För att samla feedback för att göra det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra vår webbplats och din användarupplevelse,
 5. För att anpassa dina preferenser till din upplevelse på vår webbplats,

Utöver detta, med din tillåtelse och/eller där det är tillåtet enligt lag, kan vi också använda din personliga information för marknadsföringsändamål som kan inkludera att kontakta dig via e-post OCH/ELLER telefon OCH/ELLER SMS OCH/ELLER post OCH/ELLER webb push-meddelanden med information, nyheter och erbjudanden på våra tjänster.

Vi kommer dock inte att skicka skräppost till dig och kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att vi följer tillämplig lag i detta avseende. Matrix Performance Group LLC kan också göra leadgenereringsaktiviteter genom att lägga till en uppmaningsknappar/banner/popups för företag med en profilsida på webbplatsen.

Annonsörer vars innehåll visas på vår webbplats kan dessutom engagera sig i vad som kallas "beteendereklam", dvs reklam som är skräddarsydd efter dina preferenser, baserat på din aktivitet. Din aktivitet övervakas med hjälp av cookies, som beskrivs nedan i avsnitt 12. Du kan kontrollera och begränsa din information som används på detta sätt genom att justera din webbläsares sekretessinställningar. Observera att vi inte kontrollerar sådana annonsörers aktiviteter, inte heller den information de samlar in och använder. Att begränsa användningen av din personliga information på detta sätt kommer inte att ta bort reklam, men det kommer att göra den mindre relevant för dina intressen och aktiviteter på vår webbplats.

6. Datalagringsperiod

Matrix Performance Group LLC behåller den insamlade personliga informationen där en pågående legitim verksamhet kräver lagring av sådan personlig information såsom för rättstvister/försvarsändamål, som är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, upprätthålla korrekta ekonomiska och andra register, lösa tvister och upprätthålla våra avtal. I avsaknad av ett behov av att behålla din personliga information enligt vad som anges här, kommer vi antingen att radera eller sammanställa din personliga information eller, om detta inte är möjligt kommer vi att lagra din personliga information på ett säkert sätt och isolera den från ytterligare behandling tills radering är möjlig .

7. Datasäkerhet

 • Din personliga information är oerhört viktig för oss. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den personliga information som vi samlar in och behandlar. Åtgärderna vi använder är utformade för att tillhandahålla en säkerhetsnivå som är lämplig för risken med att behandla dina personuppgifter. Om du har frågor om säkerheten för din personliga information, vänligen kontakta oss omedelbart enligt beskrivningen i denna policy.
 • Trots de säkerhetsåtgärder som vi vidtar är det viktigt att komma ihåg att överföring av data via internet kanske inte är helt säker och att du rekommenderas att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder när du överför data till oss via internet.

8. Utlämnande av information till tredje part/partner

 • Vi kan komma att dela din personliga information med andra företag i vår grupp. Detta inkluderar Våra dotterbolag OCH/ELLER Vårt holdingbolag och dess dotterbolag.
 • Vi kan sammanställa statistik om användningen av vår webbplats inklusive data om trafik, användningsmönster, användarnummer, försäljning och annan information. All sådan information kommer att anonymiseras och kommer inte att innehålla någon personligt identifierande information. Vi kan från tid till annan dela sådan data med tredje parter såsom potentiella investerare, affiliates, partners och annonsörer.
 • Under vissa omständigheter kan vi vara juridiskt skyldiga att dela vissa uppgifter som innehas av oss, vilket kan inkludera din personliga information, till exempel där vi är inblandade i rättsliga förfaranden eller där vi följer kraven i lagstiftning, ett domstolsbeslut eller en statlig myndighet. Vi kräver inget ytterligare samtycke från dig för att dela dina uppgifter under sådana omständigheter och kommer att följa alla juridiskt bindande begäranden från oss.
 • Som besökare, slutanvändare, representant, slutkund, använder Företagsnamns tjänster enligt definitionen häri, all data du tillhandahåller i processen kan delas med leverantörer som kan kontakta dig i samband med tjänsterna och/eller för att skicka relevant marknadsföringsmaterial till dig med ditt tillstånd och/eller enligt lag.
 • Vi kan komma att avtala med tredje part för att leverera produkter och tjänster till dig på våra vägnar. Dessa kan inkludera betalningshantering, leverans av varor, sökmotorfaciliteter bland andra funktioner som vi åtar oss för att tillgodose våra tjänster till dig. I vissa fall kan tredje part kräva åtkomst till vissa eller alla dina uppgifter. Om någon av dina uppgifter krävs för ett sådant ändamål, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter kommer att hanteras säkert, säkert och i enlighet med dina rättigheter, våra skyldigheter och tredje parts skyldigheter enligt lagen .
 • Vi kan också dela din personliga information om vi går samman med eller förvärvas av ett annat företag. I ett sådant fall kommer din information sannolikt att vara en av tillgångarna som överförs.

9. Barns integritet

Vi inser vikten av barns säkerhet och integritet. Vi begär inte, eller samlar medvetet in, någon personlig identifierbar information från barn under 16 år. Om en förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att hans eller hennes barn har försett oss med personlig information, ska han eller hon skriva till oss på e-postmeddelandet address som anges i denna policy.

10. Internationell överföring av personlig information

Din personliga information och filer inklusive deras säkerhetskopior lagras på våra servrar och servrarna hos företag som vi anlitar för att tillhandahålla tjänster till oss. Din personliga information kan överföras över nationella gränser eftersom vi har servrar som finns i Amerikas förenta stater, och de företag vi anlitar för att hjälpa oss att driva vår verksamhet kan finnas i olika länder runt om i världen.

 • Internationell överföring

Informationen som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den kan också behandlas av personal utanför EES som arbetar för oss eller våra partners. Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och när din personliga information behandlas utanför EES, kommer vi att säkerställa att mottagaren av din personliga information erbjuder en adekvat skyddsnivå, till exempel genom att ingå standardavtalsklausuler för överföring av personlig information Information som godkänts av Europeiska kommissionen (Artikel 46 General Data Privacy Regulation, 2016), eller Vi kommer att be dig om ditt förhandsgodkännande till sådana internationella dataöverföringar.

11. Sammanfattning av dina rättigheter enligt GDPR

A. Europeiska integritetsrättigheter

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har du följande rättigheter –

 • Rätt att bli informerad: Du har rätt att få reda på om vi har dina personuppgifter och för vilket syfte dina personuppgifter behandlas.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få en kopia av din personliga information, tillsammans med en förklaring av kategorierna av personuppgifter som behandlas, syftena med sådan behandling och uppgifterna om tredje parter till vilka personuppgifterna kan ha lämnats ut till.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera/uppdatera din personliga information som finns hos oss.
 • Rätt till radering: Du har rätt att få din personliga information raderad från våra databaser för kundrelationshantering (CRM). Observera att vi måste behålla viss personlig information om dig av juridiska och interna affärsskäl, såsom förebyggande av bedrägeri. Vi kommer att behålla din personliga information så länge det är nödvändigt för att förse dig med de webbplatser och appar du är berättigad att använda och vid behov för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och upprätthålla våra avtal.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få och återanvända din personliga information. Du kan antingen få den personliga informationen från oss eller i sin tur ge den till en tredje part (om du så önskar), eller be oss att överföra din personliga information direkt till en tredje part.
 • Rätt att invända/begränsa behandling eller båda: Du har rätt att invända mot/begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, inklusive när personuppgifterna är felaktiga (för den period under vilken vi verifierar personuppgifterna), krävs inte längre personuppgifterna i ljuset av syftet med behandlingen, eller i samband med direktmarknadsföring (du kan förhindra/avbryta marknadsföringskommunikation till dig genom att markera vissa rutor på de formulär som vi använder för att samla in din personliga information), eller genom att använda opt-out-mekanismer i de e-postmeddelanden vi skickar till dig. Du ska också ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar för och på liknande sätt väsentligt påverkar dig.

I ovanstående fall kommer vi att behålla ett minimum av personlig information för att notera att du har valt att inte bli kontaktad igen. För att utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna, vänligen skriv till oss på [email protected].

B. Kaliforniens integritetsrättigheter

Om du är bosatt i Kalifornien ger det här avsnittet ytterligare information om den personliga information vi samlar in om dig och dina rättigheter enligt California Consumer Privacy Act, eller "CCPA".

Med förbehåll för vissa begränsningar ger CCPA dig rätt att begära:

 • Att vi ger dig tillgång till information om kategorierna eller specifika delar av personlig information vi samlar in och/eller säljer (inklusive hur vi använder och avslöjar denna information, till vem vi kan sälja den);
 • Att vi raderar någon av dina personuppgifter;
 • Att välja bort all "försäljning" av din personliga information som kan inträffa; och
 • Att inte bli diskriminerad för att utöva någon av ovanstående rättigheter.

Om du vill begära att vi utövar dina integritetsrättigheter i Kalifornien enligt CCPA, skicka oss ett e-postmeddelande. Vi kommer att verifiera din begäran med hjälp av information som är kopplad till ditt konto, inklusive din e-post address. Ytterligare identifiering kan krävas. Du kan också utse en auktoriserad representant att agera å dina vägnar.

Matrix Performance Group LLC kommer inte att sälja din personliga information utan ditt förhandsgodkännande. Om du vill välja bort försäljningen av dina personuppgifter, vänligen skicka ett mejl till oss.

C. Nevadas sekretessrättigheter

Nevadas lag kräver att vi delar med vissa invånare i Nevada möjligheten att välja bort "försäljning" av "personligt identifierbar information", enligt definitionen i Nevadas lag. Vi ägnar oss inte åt sådan aktivitet; men om du är bosatt i Nevada som har köpt varor eller tjänster från oss, kan du skicka in en begäran enligt Nevadas lag om att välja bort eventuella framtida försäljningar genom att e-posta [email protected].

12. Webbläsarcookies och liknande tekniker

 • Vår webbplats kan placera och komma åt vissa förstapartscookies på din dator eller enhet. Förstapartscookies är de som placeras direkt av oss och används endast av oss. Vi använder cookies för att underlätta och förbättra din upplevelse av vår webbplats och för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. För mer information, se avsnitt 5 ovan och till avsnittet nedan. Vi har noggrant valt dessa cookies och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att din integritet alltid skyddas och respekteras.
 • Genom att använda vår webbplats kan du också få vissa tredjepartscookies på din dator eller enhet. Tredjepartscookies är sådana som placeras av webbplatser, tjänster och/eller andra parter än oss. Vi använder tredjepartscookies på vår webbplats av flera skäl. För mer information, se avsnitt 5 ovan och avsnitt nedan. Dessa cookies är inte integrerade i hur vår webbplats fungerar.
 • Alla kakor som används av och på vår webbplats används i enlighet med gällande engelska och EU:s cookielagstiftning.
 • Innan några cookies placeras på din dator eller enhet kommer du att visas en uppmaning, t.ex. popup-fönster, meddelandefält etc. som begär ditt samtycke för att ställa in dessa cookies. Genom att ge ditt samtycke till att placera cookies gör du det möjligt för oss att ge dig bästa möjliga upplevelse och service. Du kan, om du vill, neka samtycke till placeringen av cookies; dock kanske vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar fullt ut eller som avsett.
 • Vissa funktioner på vår webbplats är beroende av cookies för att fungera. UK och EU Cookie Law anser att dessa cookies är "strängt nödvändiga". Dessa cookies visas nedan. Ditt samtycke kommer inte att begäras för att placera dessa cookies. Du kan fortfarande blockera dessa cookies genom att ändra din webbläsares inställningar, men tänk på att vår webbplats kanske inte fungerar som avsett om du gör det. Vi har varit mycket noga med att säkerställa att din integritet inte är i fara genom att tillåta dem.
 • Följande tredjepartscookies kan placeras på din dator eller enhet:

A. Cookielista

En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besöks av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, såsom dina språkinställningar eller inloggningsuppgifter. Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder också tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen på den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och annan spårningsteknik för följande ändamål:

B. Strikt nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De ställs vanligtvis bara in som svar på åtgärder som görs av dig som motsvarar en begäran om tjänster, som att ställa in dina integritetsinställningar, logga in eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av sajten kommer då inte att fungera. Dessa cookies lagrar ingen personligt identifierbar information.

 

C. Prestandacookies

Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökarna rör sig på sajten. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte att veta när du har besökt vår webbplats och kommer inte att kunna övervaka dess prestanda.

 

D. Funktionella cookies

Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personalisering. De kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kan det hända att vissa eller alla dessa tjänster inte fungerar korrekt.

 

E. Targeting Cookies

Dessa cookies kan ställas in via vår webbplats av våra annonspartners. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil över dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information, utan är baserade på att unikt identifiera din webbläsare och internetenhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att uppleva mindre riktad reklam.

 

 • Vår webbplats använder analystjänster som tillhandahålls av Google och Facebook. Webbplatsanalys hänvisar till en uppsättning verktyg som används för att samla in och analysera användningsstatistik, vilket gör det möjligt för oss att bättre förstå hur människor använder vår webbplats. Detta i sin tur gör det möjligt för oss att förbättra vår webbplats och de tjänster som erbjuds genom den. Du behöver inte tillåta oss att använda dessa cookies, som beskrivs nedan, men även om vår användning av dem inte utgör någon risk för din integritet eller din säkra användning av vår webbplats, gör det det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra vår webbplats, vilket gör det en bättre och mer användbar upplevelse för dig.
 • Analystjänsterna som används av vår webbplats använder cookies för att samla in den information som krävs. Vissa av dessa cookies kan placeras omedelbart när du besöker vår webbplats första gången och det kanske inte är möjligt för oss att erhålla ditt förhandsgodkännande.
 • Analystjänsterna som används av vår webbplats använder följande cookies: Angivna ovan
 • Du kan välja att aktivera eller inaktivera cookies i din webbläsare. De flesta webbläsare låter dig också välja om du vill inaktivera alla cookies eller endast tredjepartscookies. Som standard accepterar de flesta webbläsare cookies men detta kan ändras. För ytterligare information, se hjälpmenyn i din webbläsare eller dokumentationen som medföljde enheten.
 • Du kan välja att ta bort cookies när som helst, men du kan förlora all information som gör att du kan komma åt vår webbplats snabbare och mer effektivt, inklusive, men inte begränsat till, inloggnings- och anpassningsinställningar.
 • Det rekommenderas att du håller din webbläsare och operativsystem uppdaterade och att du konsulterar den hjälp och vägledning som tillhandahålls av utvecklaren av din webbläsare och tillverkaren av din dator eller enhet om du är osäker på att justera dina sekretessinställningar.

12. Länkar

Vår webbplats och tjänster kan innehålla links till tredje parts webbplatser. Till exempel, ibland kan vi inkludera eller erbjuda tredjepartsprodukter eller tjänster på vår webbplats efter eget gottfinnande. Dessa tredjepartsplattformar har separata och oberoende sekretesspolicyer. Vi har därför inget ansvar eller ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser, inklusive deras informationspraxis.

13. Ändringar av denna policy

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy som vi kan bedöma vara nödvändiga från tid till annan, eller som kan krävas enligt lag. Din fortsatta användning av våra tjänster efter eventuella ändringar eller revideringar av denna integritetspolicy indikerar ditt samtycke till villkoren i den reviderade sekretesspolicyn. Vi rekommenderar att du kontrollerar denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad.

14. Ditt godkännande av dessa villkor

Godkännande av villkor Genom användningen av denna webbplats accepterar du härmed de villkor som anges i ovannämnda integritetspolicyavtal. Om du inte är överens med våra villkor bör du avstå från ytterligare användning av våra webbplatser. Dessutom kommer din fortsatta användning av vår webbplats efter publicering av eventuella uppdateringar eller ändringar av våra villkor att innebära att du är överens och accepterar sådana ändringar.

15. Kontakta oss

Om du har några frågor om vår webbplats eller denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected] , per post på Matrix Performance Group LLC, Mindwarehouse, 111NE 1st Street, 8th Floor, 33132 Miami, Florida, USA.

Se till att din fråga är tydlig, särskilt om det är en begäran om information om de uppgifter vi har om dig.

Policyn gäller från: 1 december 2023.

Policy senast uppdaterad: 15 december 2023